Home

Reed Solomon kód

Az RS kódok MDS kódok, ami azt jelenti, hogy optimális kódoknak tekintik a kódolási elmélet keretein belül . A Reed-Salamon kódokat 1960 körül dolgozta ki Irving S. Reed és Gustave Solomon az MIT Lincoln Laboratory-ban, az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának kutatóintézetében Az RS kód szisztematikus blokk kód, a BCH kódok egy formája, a szimbólumok pedig GF(2m) test elemek. Jelezzük, a kód maximálisan t számú hibás szimbólum javítására képes. Alapvető tulajdonságait az ábra mutatja. Jelölése: RS(n,k,t). 1. ábra. A Reed-Solomon kód jellemzői Szimbólum m bit Kódszó: n szimbólu A Reed - Salamon kódok a hibajavító kódok egy csoportja, amelyeket Irving S. Reed és Gustave Solomon vezettek be 1960-ban. Számos alkalmazásuk van, amelyek közül a leg Reed-Solomon hibajavító kódolás < A Galois test Galois test képzése Galois test műveletek Az összegzés A szorzás Reed - Solomon hibajavító kódolás (RS) Kód generátor polinom Az RS kódoló A hibajavítás folyamata A szindróma polinom számítása A hibák javítása A hiba lokátor polinom A hiba érték polino In other projects. Hajtogatott Reed - Salamon kód - Folded Reed-Solomon code Folded Reed-Solomon cod

Reed-Salamon kód - xcv

  1. t az a i együtthatók a K test elemei és x.
  2. Hibajavító ókdok 1 Hibajavító kódok 2 Általánosított Reed Solomon-kód Wettl Ferenc Kódelméleti és kriptográ ai alkalmazások 2015. május 14. 2 / 1
  3. Reed-Solomon kódok. 9-10 hét Ciklikus kódok és ideálokkal való kapcsolatuk, generátorpolinom, paritás-ellenőrző polinom. 11-13 hét : 14. hét . Ciklikus kódok szisztematikus kódolása, ciklikus Reed-Solomon-kódok hibajelzése, hibajavítása, törléses hibák kezelése
  4. Próbálom használni a Schifra Reed-Solomon hibajavító kód könyvtár a projektben. Nincs háttér hogyan Reed-Solomon-kód és Galois terepmunka. Én gondjai kitalálni az ideális érték a generator_polynomial_index egy 16 bites szimbólum (nem leíró). Saját kód működik az index 0 és még sokan mások
  5. Példa RS kódokr
  6. den bet¶re. 1
  7. A Reed—Solomon-kódok spektruma és dekódolása. Title: Ide kerül a jegyzet címe Author: Varga Ágnes Last modified by: Dr. Lencse Gábor Created Date: 10/11/2005 12:47:20 PM Document presentation format: Diavetítés a képernyőre Company: SZE Other titles
Čárový kód – Wikipedie

akkor ismertek olyan algebrai hibavédo kódok, amelyek számos gyakorlati prob-˝ léma megoldását segítik. A '80-as évektol alkalmazzák polgári célokra is a hiba-˝ védo kódokat, napjainkban a CD-ben használt Reed-Solomon-kód˝ szinte minden háztartásban megtalálható. A 4. fejezet összefoglalja a hibajavító kódok alapjait ezVessük be a lineáris kód fogalmát: 3. De níció. Egy bináris Ckód lineáris, ha a Chalmaza lineáris tér, azaz ha minden c, c02C-re c+ c02C. A lineáris kód de níciójából következik, hogy a 0 vektor eleme minden lineáris kódnak, agyisv minden lineáris kód esetén a 0 kódszó. A lineáris kódok jelent®ségét az adja, hog

Reed - Salamon hibajavítás - Reed-Solomon error correctio

  1. Reed-Solomon kódok spektrális tulajdonságai. Lineárisan visszacsatolt shiftregiszterek és a polinomalgebra. Kódkombinációk (interleaving, szorzat kód, kaszkád kód) Konvolúciós kódolás elemei, Viterbi algoritmus. A hibakontrol kódok hatékonysága valós csatornákon
  2. Reed-Solomon Erasure Coding in C++ used by 鎏光. Contribute to ksyun-kenc/reed-solomon development by creating an account on GitHub
  3. Alapvető Reed-Solomon hibajavító kérdés. algorithm error-handling error-correction reed-solomon. A kérdést 26/02/2010 01:16 felhasználó user21293 . szavazat . 3 . válasz . 1 . megtekintés . 1k . Reed-Solomon jeladó beágyazott alkalmazás (memória-hatékony).

Konstrukció:(ismétléses kód) Legyen pl. a kódszóhosszn=5. Kódolás:0 üzenetbitet00000kódszóba kódoljuk 1 üzenetbitet11111kódszóba kódoljuk (itt 0és1csatornabiteket jelöl) Dekódoló: 0 az output,ha a vett szóban az 1 bitekdarabszáma≤2, egyébként 1az output Analízis: Prob(the number of errors > 2)= 5 3 #$(1−#))+5 4 #,1. KÓDOLÁSELMÉLET Nagy Szilvia 2. Lineáris blokk-kódok II 2007. november28. A2 H Az id®ugratásos kódosztásos nyalábolás során egy felhasználó páros csak bi- zonyosid. Philip Reed is 79 years old and was born on 03/05/1942. Philip's current home is located at Solomon, KS. In the past, Philip has also been known as Phil R Reed and Philip R Reed. Background details that you might want to know about Philip include: ethnicity is Caucasian, whose political affiliation is currently a registered Republican; and.

Áttekintés . Reed-Solomon kódok különösen hasznosak elleni küzdelemben keverékei véletlenszerű és tört hibák .A CIRC kijavítja a hibasorozatokat legfeljebb 3500 bit egymás után (2,4 mm hosszú, ahogy a CD felületén látjuk), és kompenzálja a legfeljebb 12 000 bit (8,5 mm) hibasörgetéseket, amelyeket kisebb karcolások okozhatnak Keresztbe ágyazott Reed-Salamon kód. a Wikipedia-ból, a szabad enciklopédiából. Keresztbeillesztett Reed-Salamon kódokat ( CIRC) Használt kódok. Két kódot (32,28,5) használnak a CD-n , amelyek egy (255,251,5) RS kódból származnak, 227 vagy 218 számjeggyel rövidítve Reed Solomon-kód. Példa: De niálja a Reed Solomon-kódot! 6. Gazdaságos kódolás McMillian egyenl®tlenség. Példa: Mondja ki a McMillian egyenl®tlenség egyenl®tlenséget! Létezik-e olyan bináris felbont-ható kód, ahol a kódszaakv hossza 2, 2, 2, 3, 3, 4? Átlagos kódhossz. Példa: De niálja az átlagos kódhosszt Skládaný Reed - Solomonův kód - Folded Reed-Solomon code z Wikipedie, otevřené encyklopedi Az adatokban kapott hiba a Hamming kód, a Binary Convolution kódok, a Reed-Solomon kód, az alacsony sűrűségű paritásellenőrző kódok segítségével korrigálható. Az áramlásszabályozás és a hibakezelés közötti különbségek . Az áramlásszabályozás az adatok megfelelő küldésének ellenőrzése a feladótól a vevő felé

Reedovy-Solomonovy (RS) kódy jsou v teorii kódování nebinární cyklické samoopravné kódy vymyšlené Irvingem Reedem a Gustavem Solomonem.Popsali systematickou metodu vytváření kódů, které mohou detekovat více náhodných chyb. Přidáním t kontrolních písmen k datům může RS kód detekovat libovolnou kombinaci až t chybných písmen či opravovat až ⌊t/2⌋ písmen A paritás ellenőrzése, a ciklikus redundancia kód (CRC) és az ellenőrző összeg az adathibák észlelésének megközelítései. Hamming-kód, bináris konvolúciós kódok, Reed-Solomon-kód, alacsony sűrűségű paritásellenőrző kódok az adatok hibájának kijavítására szolgálnak. Hatá Reed-Solomonovy kódy a jejich aplikace Reed-Solomon codes and applications. bakalářská práce (OBHÁJENO) Zobrazit/ otevřít. Text práce (403.3Kb) Abstrakt (25.02Kb) Abstrakt (anglicky) (25.02Kb) Posudek vedoucího (246.6Kb) Posudek oponenta (196.7Kb) Záznam o průběhu obhajoby (171.8Kb

Ja robím projekt na opravu prenosových chýb pomocou Reed-Solomon kód.Moja otázka jeako môžeme vedieť, čo parity symboly pridať do kódové slovo?Je nejaká pravidlá pre vykonávanie overovania parity z generátora polynom? Thanks in advance Tegyük fel elõször, hogy csak 1-hiba javítást alkalmazunk. A CD-n használt Reed-Solomon-féle kódolási eljárás egy-egy byte-ot egyben, egyetlen számként kezel. Ennek részleteibe most nem megyünk bele, inkább egyszerûsítésként képzeljük azt, mintha egy byte-on csak 31-féle információ lenne szállítható Hamming-távolság, a kód minimális távolsága. Hamming-korlát, Singleton-korlát (NB). Lineáris kód, polinomkód, Reed-Solomon-kód, ennek minimális távolsága, BCH-kód

Hajtogatott Reed - Salamon kód - Folded Reed-Solomon code

A QR-kód Reed-Solomon kódolást használ hibajavításra, és eligazodási pontokat tartalmaz - lásd az ábrát -, ezért az olvasó szoftver, a QR-kód helyzetétől, esetleges felvételi torzításoktól, sérülésektől függetlenül nagyon jó hatékonysággal és megbízhatósággal tudja a kódolt információt visszanyerni A Viterbi kód lefejtése után a Reed-Solomon kód feldolgozása következik. Ennek során minden 204 byte-os egységből 188 byte-os MPEG alapegység lesz. (Mind az MPEG 1, mind az MPEG 2 adatfolyan 188 byte-os blokkokból áll.) Miért használnak különböző FEC értékeket Čárový kód je prostředek pro automatizovaný sběr dat.Je tvořen černotiskem vytištěnými pruhy (v některých novějších verzích kódu mozaikou) definované šířky, umožňující přečtení pomocí technických prostředků - čteček (pro jednorozměrné kódy) či skenerů (pro jedno- i dvourozměrné kódy). Myšlenka je z roku 1949

One significant application of Reed-Solomon coding was to encode the digital pictures sent back by the Voyager program. Voyager introduced Reed-Solomon coding concatenated wi Já dělám projekt k opravě přenosových chyb pomocí Reed-Solomon kód.Moje otázka jejak můžeme vědět, co parity symboly přidat do kódové slovo?Je nějaká pravidla pro provádění ověřování parity z generátoru polynom? Thanks in advance o Blokkos információ: Bonyolultabb kódok (pl. Reed-Solomon kódok) • Pl.: (255, 223) bájtos RS kód: 16 bájthiba javítható Korlátozott hibajavító képesség o Információ tárolás: Hosszú idő alatt olyan sok hiba felgyűlhet, hogy a hibajavító kód nem boldogul vel egy ilyen kód 12 7 2 3 5 95 biten van kódolva. Az aláhúzott L számjegyet prefixnek nevezzük, míg az aláhúzott R számjegyet hibaellenőrző számjegynek. A következő táblázat tartalmazza a számjegyek kódolását a bal, illetve jobb oldali részén a vonalkódnak. Számjegy L minta kód R minta kód 0 0001101 111001

Speciális kódok: Reed-Solomon, BCH, Goppa, Reed-Müller, Golay. Ciklikus kódok. Reed-Solomon kódok dekódolása és spektrális tulajdonságai. Lineáris rekurzív sorozatok, shift-regiszter szintézis. Aszimptotikusan optimális algebrai kódok. Konvolúciós kódok, Viterbi algoritmus Binární kód Reed - Solomon ( BRS ), který patří do kódu RS , je způsob kódování , který může opravit ztrátu dat uzlu v prostředí distribuovaného úložiště. Má maximální vzdálenost oddělitelnou Vlastnosti kódování (MDS). Jeho rychlost kódování a dekódování překonává konvenční kódování RS a optimální CRS kódování Abstract Cauchy codes are a class of maximum distance separable codes that include Reed-Solomon codes, singly- and doubly-extended Reed-Solomon codes, and reversible BCH over GF(2 m ) of length 2 m +1. The decoding problem for Cauchy codes is studied by using an analogue of the classical theory of apolarity of binary forms, and Berlekamp's decoding algorithm for Reed-Solomon codes is extended.

Deriving the Reed-Muller Code, used by Mariner 9 to send back pictures from Mars. Professor Brailsford shows how it can be coded recursively.EXTRA BITS: The. Reed-Solomon kódok, ciklikus kódok, BCH kódok. Elsajátítandó szakmai kompetenciák (KKK-nak megfelelően: tudás, képesség, attitűd, autonómia és felelősség): a) tudása - Ismeri az informatikai szakterületének műveléséhez szükséges természettudományi elveket é - pl. Hamming-kód, Reed-Solomon kódok Korlátozott hibajavító képesség - hosszú idejűadatstabilitás rossz lehet (felgyűlnek a hibák) - háttértárak: memory scrubbing folyamatos olvasás és javítva visszaírás • Többpéldányos (elosztott) adattárolás - hozzáférések konzisztenciájának biztosítás Általánosított Reed-Solomon kódok: GRS kódok Reed-Solomon kódok dekódolása: RS kódok dekódolása Szindrómák, dekódolás: Lin. kódok dekódolása Ciklikus kódok: Ciklikus kódok Golay-kódok: Ikozaéder konstrukció Golay-kódok ciklikus kódként Korlátok kódparaméterekre: Gilbert-Varshamov korlát Plotkin korlát Bináris. Nembináris lineáris csatornakódolási eljárások: Véges testek fogalma, műveletek Galois testek felett, nembináris Hamming kódok, Reed-Solomon kódok, ciklikus kódok. A döntéselmélet alapjai: Döntési feladatok a hírközlésben, bináris döntés, a Bayes-féle (min. risk) döntés, MAP kritérium, ML kritérium, elégséges.

8.1. Kommunikációs követelmények, szempontok [ 57 ] A különböző kommunikációs csatornákra vonatkozó követelményeket a jármű részegységeinek igényei határozzák meg. A részegység fajtája (pl. egy alrendszer vezérlője, intelligens beavatkozó szerv, vagy érzékelő) és a vele kapcsolatos funkcionális és biztonsági. A lap eredeti címe: https://vik.wiki/index.php?title=KodElmZHReedSolKod&oldid=13752 Aztec Code is a type of 2D barcode invented by Andrew Longacre, Jr. and Robert Hussey in 1995. The code was published by AIM, Inc. in 1997. Although the Aztec Code was patented, that patent was officially made public domain. The Aztec Code is also published as ISO/IEC 24778:2008 standard. Named after the resemblance of the central finder pattern to an Aztec pyramid, Aztec Code has the. Kód Reed -Solomon používá jeden z 37 různých polynomů , jejichž stupně se pohybují od 7 do 68, v závislosti na tom, kolik bytů pro opravu chyb kód přidá. Z použité formy Reeda - Solomona vyplývá ( systematický pohled na BCH ), že všechny tyto polynomy jsou ve formuláři , nicméně pravidla pro výběr stupně jsou. A '80-as évektől alkalmazzák polgári célokra is a hibavédő kódokat, a CD-ben használt Reed - Solomon-kód szinte minden háztartásban megtalálható. A negyedik fejezet összefoglalja a hibajavító kódok alapjait. Az ötödik fejezet témája a nyilvános kulcsú titkosítás, tehát az a probléma, hogy nyilvános hálózaton.

Polinom kódok, R -kódok, Reed-Solomon-kódok és dekódolásuk. - Számítási modellek: számítási eljárás, szimulálás, sebesség összehasonlítása, ordó. Algoritmus Turing-gép mint számítási eljárás. Szimulálás csökkentett jelkészlettel és egy szalaggal, szemétgyűjtés, példák. Univerzális Turing-gépek Előszó: 7: Változó szóhosszúságú forráskódolás: 9: Egyértelmű dekódolhatóság, prefix kódok: 10: Átlagos kódszóhossz, entrópia: 13: Optimális. A kódolás alapfogalmai: zajos csatorna, bináris szimmetrikus csatorna; hibajelző, illetve hibajavító kód. Blokk-kódok. Hamming-távolság. Kód minimális távolsága, ennek kapcsolata a hibajavító képességgel

Előremutató hibajavítás - Wikipédi

Ez a weboldal az Infokommunikáció tárgy (VITMAB03) információs oldala. Azért hoztuk létre, hogy a tárgy hallgatói számára hozzáférést biztosítsunk a tananyag elsajátítását segíteni hívatott publikus tartalmakhoz. Ezen kívül a tárgy lebonyolításával kapcsolatos hirdetések és a hallgatók értékelésével kapcsolatos információk (ZH-k, vizsgák helye, időpontja. Translations in context of Reed-Solomon-Code in German-English from Reverso Context: Einrichtung nach Anspruch 18 oder 19, wobei der symbolfehlerkorrigierende Algorithmus einen Reed-Solomon-Code umfaßt View the profiles of people named Solomon Reed. Join Facebook to connect with Solomon Reed and others you may know. Facebook gives people the power to.. NASA had to implement error correction for the spacecraft that travelled to Mars - Professor Brailsford explains how the Mariner series managed to send back.

Skládaný Reed - Solomonův kód - Food choice of older

Reed-Solomonove kódy sú skupina kódy na opravu chýb ktoré zaviedli Irving S. Reed a Gustave Solomon v roku 1960. Majú veľa aplikácií, z ktorých najvýznamnejšie zahŕ Reed-olomonove kódy ú algebraické kódy na opravu chýb vpred. Kódy Reed-olomon majú širokú škálu aplikácií v digitálnej komunikácii a ukladaní, ako ú CD, DVD, DVB a WiMAX. Kodér Reed-olomon prijíma digitálne dátové bloky a dodáva ďalšie nadbytočné bity. Dekodér Reed-olomon pracováva každý blok a pokúša a opraviť chyby a obnoviť pôvodné dáta, pričom počet. A hibajavítást a DVB-T szabványban általában olyan módszerekkel hajtják végre, mint például a Reed-Solomon kód. A technológia által támogatott modulációs módok a QPSK, a 16-QAM, valamint a 64-QAM. A diszkrét Fourier-transzformáció (vagy DFT) mérete a DVB-T-ben 2k vagy 8k-nak felel meg Ak navštevujete našu anglickú verziu a chcete vidieť definície Reed-Solomon vymazanie kód v iných jazykoch, kliknite na ponuku jazykov v pravom dolnom rohu. Uvidíte význam Reed-Solomon vymazanie kód v mnohých ďalších jazykoch, ako je arabčina, dánčina, holandčina, hindčina, Japonsko, kórejčina, gréčtina, taliančina. A Viterbi kód lefejtése után a Reed-Solomon kód feldolgozása következik. Ennek során minden 204 byte-os egységből 188 byte-os MPEG alapegység lesz. (Mind az MPEG 1, mind az MPEG 2 adatfolyan 188 byte-os blokkokból áll.) A hasznos adatmennyiség, ami egy adott SR és FEC érték esetén rendelkezésre áll: SR: 27,5 MS/s FEC: 7/

Hibajavítás - Wikipédi

(přesměrováno z Reed-Solomon_kód) Reedovy-Solomonovy (RS) kódy jsou v teorii kódování nebinární [1] cyklické samoopravné kódy vymyšlené Irvingem Reedem a Gustavem Solomonem. Popsali systematickou metodu vytváření kódů, které mohou detekovat více náhodných chyb - Pl. Hamming-kód, Reed-Solomon kódok - Korlátozott hibajavító képesség • Hosszú idejű adatstabilitás rossz lehet (felgyűlnek a hibák) • Háttértárak: memory scrubbing folyamatos olvasás és javítva visszaírás • Többpéldányos (elosztott) adattárolá Lineáris és ciklikus kódok; a Reed-Solomon kód és az alternáns kód, valamint ezek dekódolása. 3. Fraktálok. Különböző topologikus- és fraktáldimenziók szemléltetése egy szabadon választott példán keresztül. (Lefedési- és induktív dimenziók fogalma, önhasonlóság, doboz- é Lineáris kód, generátor és ellenőrző mátrix, szindróma dekódolás, polinom kód. Példa szindróma dekódolásra. CRC kód, Hamming kód, Reed-Solomon kód

Reed - Solomonova korekce chyb - Reed-Solomon error correctio

Wettl Ferenc honlapja - Matematikai kódelmélet és kriptográfi

CIRC: Határokon átnyúló Interleave Reed-Solomon-kó

A hibajavító szabvány itt a Reed-Solomon algoritmuson alapul (ha a kód sérült, akkor az információ akár 30% -át is helyreállíthatja). A találmány fő előnye a kis mérete. Nézd meg magad: 2 mm 2 -es térben valóban lehetséges 50 karakteres információ titkosítása Paritásblokk (P) mellett hibajavító kódok (Q, Reed-Solomon) 11+2 diszk költséggel n diszknyi kapacitást nyújt, és bármely két diszk kiesését elviseli Matematikai háttér: Galois-terek Jelentós, a RAID 5-nél is magasabb CPU igény Elvileg általánosítható kettónél több diszk kiesésére, a gyakorlatban általában nem éri me Duális kódok, dimenziótétel 14.Tökéletes kódok, Hamming-kód és dekódolása 15.Kiterjesztett bináris Golay-kód és dekódolása 16.Ciklikus kódok, generátorpolinom 17.BCH-kódok tervezése 18.Reed-Solomon-kódok tervezés

c++ - Mi az értéke az ideális érték a generátor polinom

Kódosztásos többszörös hozzáférés (CDMA) Szindikált technológiai újságíró és vezető webdesigner, szenvedélye a mobiltelefonok iránt. A CDMA, amely a Code Division Multiple Access kifejezést jelenti, versengő mobiltelefon-szolgáltatási technológia a GSM-hez, a világ legszélesebb körben alkalmazott mobiltelefon. A külső hibajavító kódolásként egy Reed-Solomon kódolást alkalmaznak RS(204,188) paraméterrel, azaz egy 204 bájtos csomagban 188 bájt hasznos adat és 204-188=16 bájt a blokkra vonatkozó RS kód. Ezáltal egy 188 bájtos csomagban 8 bájt kijavíthatóvá válik

BME VIK - Kódelméle

(b) Hibajavítás(alkalmazhatósága, triplázás, CD Reed-Solomon Code) 3. Átvitel közben eloforduló hibák kezelése˝ (a) Hibafelismerés(alkalmazhatósága, paritásbit, hálózatoknál az el Reed-Solomon algorithm. Click calculate to run the Reed-Solomon CODEC. Polynomial coefficients can be displayed in either decimal form or as powers of the primitive element, and may be rendered in either ascending or descending order Abstrakt: V této diplomové práci představíme Goppa kódy, popíšeme jejich para- metry a poté je zařadíme mezi Alternantní kódy, tedy residuální Reed-Solomon- ovy kódy, a Algebraicko-geometrické kódy. Dále předvedeme dekódování Goppa kódů a jejich variantu: Divoké Goppa kódy

Opravy chýb závisí od množstva dát, ktoré majú byť opravené. Napríklad, ak existuje 100 kódové slovo a QR kód musí byť zakódovaný, 50 z nich je potrebné napraviť, Reed-Solomon vyžaduje dvojnásobné množstvo kódových slov má byť opravený. V tomto prípade celková kódové slová sú 200, 50 z nich môže byť opravené A QR-kód. Nagy kapacitású, mátrix struktúrájú. Helyzetét a négyzetes struktúra három sarkában található ábrák segítenek meghatározni a kamera olvasók számára. Csak számokból: Max. 7089 karakter. Alfanumerikus értékekből: Max. 4296 karakter. Hibajavítás a Reed-Solomon kódoláson alapul. 2013.08.27. MAFIOK 2013 Miskol fejléc + 4096 bit (= 512B) adat + hibajavító kód (Hamming vagy Reed‐Solomon). Szektor rés: hogy az írás ne rontsa el a szomszédos szektort. Formázott és formázatlankapacitás. Winchesterlemez (IBM), légmentesen lezárt. Kezdetben 30 MB fix + 30 MB cserélhető Győrfi László: Reed-Solomon kód . Az előadásról készült felvétel : Díjkiosztó ünnepség IV. 17 15-18 15: Fogadás (szendvics, üdítő) - a TOTÓ eredményhirdetése 18 45-19 30: Koncert Tassy Gergely: Charpentier, Bach és Boellmann orgonaművei 2010. november 7. vasárnap : ORTVAY terem (0-81) EÖTVÖS terem (0-83) 09 00-09 3 Kódolástechnika ZH igaz-hamis legelterjedtebb formája a Data Mátrix, illetve a QR kód. A QR kódot 1994-ben fejlesztett ki a Denso-Wave japán cég. Nevét a Quick Response (gyors válasz) rövidítésből kapta. A kód nagy előnye, hogy a tartalom megsérülése esetén lehetőség van a CD-knél is használt Reed-Solomon hibajavítást alkalmazni