Home

Restriktív monetáris politika

Monetáris politika - Wikipédi

  1. A monetáris politika kivitelezésének legfontosabb eszköze a legtöbb modern jegybank gyakorlatában az irányadó kamatláb szintjének meghatározása. Az irányadó kamatláb emelését, és ezen keresztül a pénzmennyiség szűkítését restriktív monetáris politikának nevezik
  2. A restriktív monetáris politika éppen ennek ellenkezőjét jelenti. A jegybank a pénzmennyiséget csökkenti, ezzel a pénzpiaci egyensúlytalanság kamatláb emelkedéssel kerül ismét egyensúlyba. A kamatláb növekedése viszont a beruházási kereslet csökkenésével jár együtt, ami az összkínálat csökkenését, az.
  3. restriktív monetáris politika. restriktív monetáris politika. Eredmény(ek) 1 mutatása. Gazdasági érettségi A költségvetési hiány okai, pozitív és negatív következményei. december 21, 2020 december 21, 2020
  4. Monetáris politika lényege: A monetáris politika a forgalomban levő pénzmennyiség szabályozásán keresztül befolyásolja a nemzetgazdasági folyamatokat. A monetáris politika a központi bank hatáskörébe tartozik. Expanzív és restriktív monetáris politika: Expanzív: A jegybank a forgalomban lévő pénz mennyiségét növeli
  5. · restriktív monetáris politika: csökkentik a forgalomban lévő pénz mennyiségét. Eszközei: Kötelező tartalékráta: növelése esetében a bankoknak több pénzt kell a jegybanknál tartani, ami csökkenti a kereskedelmi bankok pénzteremtési képességét és így közvetetten a forgalomban levő pénz mennyiségét is

Makroökonómia 11. évfolyam Sulinet Tudásbázi

restriktív monetáris politika: csökkentik a forgalomban lévő pénz mennyiségét Restriktív. Megszorító. A gazadságpolitikai viselkedés azon formá ja, melynek célja a gazdaság ban levő likviditás illetve a növekedés mérséklése. [>>>] restriktív: fordítva. anticiklikus a növekedés gyorsul és lassul, kilengések. monetáris politika i eszközök: [>>>] RESTRIKTÍV. A ~[ ⇑] monetáris.

A restriktív monetáris politika jellemzői. Lényege: A forgalomban lévő pénzmennyiség csökkentésével korlátozza a makrogazdasági keresletet és kínálatot. Eszközei: A kötelező tartalékráta növelése. A refinanszírozási kamatláb növelése Monetáris politikai fogalomtár Szerkesztette: Csortos Orsolya Kaponya Éva Jelen fogalomtár a Monetáris politika Magyarországon c. kiadvány eddigi kötetei által használt fogalmak frissített gyűjte-ménye. Elkészítésében a Monetáris stratégia és közgazdasági elemzés, a Pénzügyi stabilitás, valamint a Pénzügyi elemzé

A monetáris politika kivite-lezésének legfontosabb eszköze az irányadó kamatláb szintjének meg-határozása. A restriktív monetáris politika magába foglalja az irányadó kamat-láb emelését, és ezen keresztül a pénzmennyiség szûkítését. A restriktív politika átmenetileg visszafogja a gazdasági növekedést, ugyanakkor se Restriktív monetáris politika (M↓) Likviditáspreferencia elmélet szerint: a kamatláb biztosítja a pénzpiac egyensúlyát Ha r túl magas → (M/P)S > (M/P)D → a többlet pénzkínálatot átváltják kamatozó betétre → r csökken Ha r túl alacsony → (M/P)S < (M/P)D → a kötvények eladásával jutnak pénzhez → r n A monetáris politika kivitelezésének legfontosabb eszköze a legtöbb modern jegybank gyakorlatában az irányadó kamatlábszintjének meghatározása. Az irányadó kamatláb emelését, és ezen keresztül a pénzmennyiség szűkítését restriktív monetáris politikának nevezik. A restriktív politika átmenetileg visszafogja a. Restriktív monetáris (RM), restriktív fiskális (RF) politika RM -M csökken -M/P ↓→ LMbalra tolódik -r↑, mert a pénzmennyiség csökken -r növekedése csökkenti a beruházási kereslet, csökken a reáljövedelem RF -IS balra (mert +T vagy -G csökken) -Y ↓ multiplikátor hatá

Vagyis megfelelő expanzív monetáris politika a keynesi elmélet keretei között is képes ellensúlyozni a restriktív költségvetési politika kedvezőtlen hatását (keresletcsökkenés) és így, mivel a GDP nem csökken (vagy éppenséggel nő), a csökkenő költségvetési deficit az arány csökkenéséhez vezethet Kezdőoldal » Politika » Magyar politika » Mi az a monetáris polotika? Mi az a monetáris polotika? Figyelt kérdés. Vettük pénzügyből csak pont ezt nem tudtam lejegyzetelni :S. 2010. szept. 17. 13:38. 1/3 anonim válasza: 31%. Az állam hivatalos becslése a Monet-képek értékéről

A restriktív monetáris politika magába foglalja az irányadó kamat- láb emelését, és ezen keresztül a pénzmennyiség szûkítését. A restriktív politika átmenetileg visszafogja a gazdasági növekedést, ugyanakkor se- gít megfékezni az inflációt restriktív és expanzív eszközök. Monetáris politika: a forgalomba lévő pénz mennyiségének alakítása (a bakrendszer szabályozásán, a kamatok alakításán keresztül) a gazdasági ingadozások mérséklése érdekében. Mivel a pénz mennyiségével kapcsolatos 21 Restriktív monetáris politika következménye: 22 A fiskális gazdaságpolitika kiszorító hatásán azt értjük, hogy; 23 A nyitott gazdaság IS görbéje balra tolódik, ha ceteris paribus az ország fő külkereskedelmi partnereinél recesszió következik be, és így

gítene a monetáris politika hatásainak mérésében, hiszen, ha tudjuk, hogy a fogyasztás (consumption, C) reagál erősebben, akkor C-re kell koncentrálni, és monitorozni, amikor a monetáris politikai beavatkozás megtörtént. Annak megértése, hogy mi okozza a kü-lönbséget, segíthet magának az MTM-nek a megértésében Restriktív monetáris politika értelmében az állam közvetlenül csökkenti a beszedett adók mértékét. Az autonóm megtakarítások makrojövedelmet

restriktív monetáris politika Archívum - Érettségi tétele

Monetáris politika összes olyan lépés, amivel a központoi bank képes megváltoztatni a pénzkínálatot pénzkínálat növelése: 1. nyílt piaci műveletek: központo bank államkötvényt vásárol ⇒ államkötvényállománya növekszik ⇒ MB+ ⇒ MB × pénzmultiplikátor↑ ⇒ M1↑ 2 hitelkorlátozás; hitelmegszorítás; hitelszűke; pénzszűke; restriktív hitelpolitika; szigorú monetáris politika; szűkített pénzkínálat politikája; szűkös pénzellátás Az ellentéte a szoros pénzt a könnyű pénz Restriktív monetáris politika a refinanszírozási hitel csökkentése., Expanzív monetáris politika az értékpaírok vásárlása. Restriktív monetáris politika az értékpapírok eladása.. Bankrendszer. Megosztás Megosztás szerző: Ildikoszalmasi. Pénzügy. Hasonló. Tartalom szerkesztése. Lényeges, hogy az expanzív monetáris politika idején tapasztalt szignifikánsan magasabb hozamok nem eredményeznek különbséget a szórásmutatókban, ez utóbbi a vizsgált időszakban például 3,36 százalék volt az expanzív időszakban és 3,73 százalék volt restriktív monetáris környezetben az USA-ban 3. Restriktív monetáris politika következménye: az AD görbe jobbra tolódik, az AS görbe balra tolódik, az IS görbe balra tolódik, az LM görbe jobbra tolódik. egyik válasz sem igaz. 4. Egy kormány célja a makrokereslet növelése. Abban az esetben, ha a pénzpiac viszonylag rugalmatlan, akkor inkáb

Hazai fordulat? | alapblog

Pénzügy Sziget - Pénzügy Sziget - penzugysziget

Monetáris politikai eszközöknek nevezzük összefoglalóan azokat az eszközöket, amelyeket a jegybank a monetáris politika gyakorlati végrehajtása során alkalmaz. Az MNB legfontosabb célja az eszköztár kialakítása és működtetése során az, hogy a rövid pénzpiaci hozamok minél inkább igazodjanak a jegybanki irányadó. a monetáris politika számára, nem engedte messzire és hosszú id őre eltérni attól a pályától, gása a restriktív és expanziós monetáris politikák között valutáik egymás közti lebegő árfolyamainak gyakori, előreláthatatlan változásaihoz vezetett. Hamar kiderült, hogy ilye panzív monetáris politikáról van szó, ha csökkenti a forgalomban lévő pénzmennyiséget, akkor restriktív a monetáris politika. A pénzmennyiség szabályozásához a jegybanki eszköztár alkalmazható. Ennek legtipikusabb eszközei a jegy-banki tartalékráta, a jegybanki alapkamat, kamatfolyosó, refinanszírozási hitelek és. ⇒ a kamatlábemelés restriktív monetáris poltikai lépés M S /P monetáris politikai változó... P: ezt mi konstansoztuk le: rövid táv, árszínvonal adottság... a másikat a bank konstansozta le... 5; L = L(Y⊕,i⊖(minél magasabb a kamatláb, annál inkább kötvényt tartunk magunknál...))(reálpénzkereslet A monetáris politika és eszközrendszere. Mit jelent az expanzív és mit a restriktív monetáris politika? A fiskális politika és eszközrendszere. Hogyan stabilizál? Mi a különbség a . GDP és GNP között. GO és GDP között? Mutass be egy alternatív makro gazdasági mutatót! Alábbi intézmények neve, célja, létrejöttének.

A fiskális politikához szorosan kapcsolódva szükséges az egyensúlyorientált, enyhén restriktív monetáris politika fenntartása, ismételt fellazulásának elkerülése. Tekintettel a jelenlegi árfolyamrendszer horgony szerepére, valamint a csúszóárfolyam-várakozásokra, s ezeknek a kereskedelembe kerülő javak áraira és. A monetáris politika transzmissziós mechanizmusa szempontjából a változó kama-tozás lehet kedvezőbb, azonban ez függ attól is, hogy a jegybank milyen módon 0 5 10 15 20 25 0 20 40 60 80 100 a g a ág ág ág ág g yság a a um g ok (restriktív) hatással is járt, a jegybank céljával ellentéte-sen hatva. (7) Míg a bankok. Feltételek: Restriktív (megszorító) fiskális és monetáris politika Vámvédelem leépítése Privatizáció Rövid távon visszaesés, növekvő munkanélküliség. Chile példája! Kilencvenes évek Pozitív változások, beinduló gazdasági növekedés Kedvező külgazdasági körülmények (USA konjunktúra) Szükség van-e restriktív monetáris politikára ahhoz, hogy a hiánygazdaság felszámo-lódjék? Mielőtt a kérdésre felelnék, tisztázzuk a fogalmakat! A monetáris politika a pénzkínálat befolyásolására irányuló tevékenységében a következő alternatívák kö-zött választ: AJ Szűkíten

Monetáris politika. 2019. december 11. Az EKB az előretekintő útmutatásról 2019. augusztus 26. Mi a végső hitelező? 2019. július 11. Mik a referencia-kamatlábak, miért fontosak, és miért folyik az átalakításuk? 2018. október 16 a meglehetősen restriktív monetáris politika együttesen idézte elő. külföldi bankok tera - jeszkedése a válságig bőséges hitelkínálatot biztosított, ugyanakkor annak következmé-nyeként már nem vállalták át az árfolyamkoc-kázatot, még részben sem. egtévesztő volt, m hogy az akkor még bőségesnek tekinthet A monetáris politika kivitelezésének legfontosabb eszköze a legtöbb modern jegybank gyakorlatában az irányadó kamatláb szintjének meghatározása. Az irányadó kamatláb emelését, és ezen keresztül a pénzmennyiség szűkítését restriktív monetáris politikának nevezik. A restriktív politika átmenetileg visszafogja A folyamat azonban 1994 végére kifulladt, mivel a monetáris politika az infláció csökkentése érdekében egyre szigorúbbá vált, így mind kevesebb pénz állt rendelkezésre. Az 1994 novembere utáni egy évet a relatíve restriktív monetáris politika, másrészről a többes árfolyamrendszer működése jellemezte A monetáris politika lehet: Expanzív Restriktív. 2011.10.12. 6 Monetáris aggregátumok M0 - jegybankpénz, monteráris bázis M4 - váll-lak. államkötvények M3 - M2 + bankok által kibocsátott ép. M2 - tágan értelmezet pénz M1 - sz űken értelmezett pén

A restriktív monetáris politikával letörhe-tők az inflációs várakozások, így a rövid távú Phillips-görbe elkezdhet lefelé tolód-ni. Ennek azonban szükséges velejárója, hogy a megszorítás hatására először meg- monetáris politika alakítóit nem a választásokhoz kötődő politikai szemponto A monetáris politika kivitelezésének legfontosabb eszköze a legtöbb modern jegybank gyakorlatában az irányadó kamatláb szintjének meghatározása. Az irányadó kamatláb emelését, és ezen keresztül a pénzmennyiség szűkítését restriktív monetáris politikának nevezik. A restriktív politika átmenetileg visszafogja a. A restriktív monetáris politika a társadalom szegény-, sőt középréte­geinek életszínvonalát mérsékelte, ami - mivel a fogyasztói keresletet csökkentet­te - nemcsak az inflációt, hanem a gazdasági növekedést is visszafogta. Mindezt elmélyülő szociális problémák kísérték. A gazdagok még gazdagabbá váltak, és. A szándéka szerint nagyon restriktív monetáris politika a valóságban sokkal inkább expanzív volt. A reálkamatok szintjének emelésével nemhogy visszafogták volna a hitelezést, hanem épp a devizahitelek felé terelte a gazdasági szereplőket, amelyben közreműködött a gazdaságpolitika is a devizabelföldiek devizaforrásokhoz.

A monetáris politika. Ellenkező esetben, ha a pénzkínálat szűkítése a cél, restriktív pénzpolitikáról beszélünk. A pénz iránti kereslet. Tranzakciós pénzkereslet, (azon pénzmennyiség iránti igény, amely a gazdasági ügyek, az üzleti kapcsolatok normális lebonyolításához szükséges.. Monetáris politikai eszközöknek nevezzük azokat az eszközöket, amelyeket a jegybank a monetáris politika gyakorlati végrehajtása során alkalmaz. Az MNB az eszköztár kialakítása és működtetése során arra törekszik, hogy az alkalmazott eszköztár támogassa a monetáris politika, és kiemelten a jegybanki kamatpolitika. Definitions of Monetáris_politika, synonyms, antonyms, derivatives of Monetáris_politika, analogical dictionary of Monetáris_politika (Hungarian

Pénzügy Sziget - Pénzügy Sziget - Tudástá

Mit jelent az expanzív és a restriktív monetáris politika? Ismertesse a jegybanki szabályozás eszközeit! 30. Hogyan értelmezzük a gazdasági növekedést és a konjunktúraciklust? Mutassa be főbb jellemző vonásait! Hogyan függ össze a termelés, a munka átlagterméke és a munka határterméke Ez utóbbira jó esélyt lát: a restriktív monetáris politika, a nagyon kedvezőtlen külső környezet és a fiskális megszorítás miatt a korábbinál mélyebb, akár 3-4 százalék körüli GDP-visszaesés is elképzelhető. Kapcsolódó cikk A gazdaság legfrissebb hírei; Gazdaság befektetés részvény Concorde USA Egyesült Államok

infláció elfojtásához szükséges restriktív lépéseket, akkor a cserearányok B ország javára módosulnak, s így ott a kereslet - legalább részbeni - visszaterelõdése miatt az igazodási terhek mérséklõdnek. Ellenkezõ esetben, a restriktív monetáris politika beindítása alap önálló monetáris politika gyakorlatát öleli fel. a második, 2000-2008 közötti időinterval-lum pedig a szlovák nemzeti bank és az eu-rópai központi bank monetáris politikája esz-közrendszerének harmonizálására fókuszált. A szlovák jegybankpolitika első hét éve az első szakasz monetáris politikai fordulatai

Monetáris politika - Ecopédi

A költségvetés évről-évre deficites volt, a monetáris politika viszont restriktív. A nagy költségvetési deficit miatti állami kölcsönfelvételi igény szűk hitelkínálattal találkozott, ami felhajtotta a kamatokat. A magas kamatok miatt sok külföldi tőke áramlott az országba, emiatt a devizapiacon felértékelődött a. A nagy költségvetési deficit miatti állami kölcsönfelvételi igény találkozott a restriktív monetáris politika miatti szűk hitelkínálattal, ami felhajtotta a kamatokat. A magas kamatok miatt sok külföldi tőke áramlott az országba, ennek hatására felértékelődött a dollár Szigorú költségvetési és monetáris politika alkalmazására került sor. Az államháztartás 1989-ben még a GDP több mint 4 százalékát kitevő hiányát 1990-ben aktívum váltotta fel, s a belföldi pénzügyi megtakarítások gyors bővülése az 1991. évi hiányt is fedezni tudta

* Restriktív (Gazdaság) - Meghatározás - Online Lexiko

az expanzív monetáris politika elemei, növelik a pénzkínálatot, így növelhetik az árupiaci keresletet és a kibocsátást. Inflációt növelő, illetve deflációt csökkentő hatásúak. Az ellentétes változások a restriktív monetáris politika elemei, csökkentik a pénzkínálatot, így csökkenthetik a Az állam a monetáris politikai eszközökön keresztül is befolyásolja az üzleti szervezetek gazdálkodását, ezek is profitszabályozó tényezők, a vezetői döntéseket nagyban befolyásolják, mint a pénzügyi környezet elemei. Az ár-bér-jövedelem szabályozás eszköze

A költségvetési hiány okai, pozitív és negatív

A háztartások csekély fogyasztása, a túlzottan restriktív monetáris politika, az építőipari recesszió és a 4,7 százalékos munkanélküliség a svájci gazdaság legneuralgikusabb pontjai a Crédit Suisse napokban publikált elemzése szerint. A pénzintézet szakértői úgy vélekednek, hogy 1996-ban a GDP az előző év szintjén marad, jövőre 0,7 százalékkal bővülhet, a. Bokros Lajos az elmúlt évek egyik legfőbb problémájának tekintette, hogy nem volt meg az összhang a monetáris és a fiskális politika között, miközben relatíve restriktív monetáris politika valósult meg, ezzel párhuzamosan puha fiskális politikát érvényesítettek a kormányzatok

Amikor a tényleges kamatláb alacsonyabb a semleges kamatrátánál, akkor a monetáris politika expanzív irányvonalat képvisel, amikor magasabb, akkor pedig restriktív irányvonalat. A semleges kamatszint tehát útmutatóként szolgál a jegybankárok számára az irányadó kamat meghatározásában Monetáris politika · Monetáris politika. 2019. december 11. 2019. augusztus 26. Mi a végső hitelező? 2019. július 11. Mik a refedecis permetszer rencia-kamatlábakknorr bolognai alap recept , miért fontosak, mikor játszódik az egri csillagok és miérfogkrém pattanásokra t folyik az ándk térkép talakításuk? 2018. október 16 Worked out solutions for mikro part makroökonómia példatár (minta) tesztkérdések alapfogalmak, alapvetı összefüggések egy nyitott gazdaságban az árupiac A főbb ipari országok munkanélküliségi rátája, 1978-1996 (a munkaerő-állomány százalákban) Képzeljünk el egy két országból, Belföld és Külföld, álló világgazdaságot. A korábbi modellekben a belföldi ország folyó fizetési mérlegének egyenlegét reálárfolyamának és jövedelmének függvényeként írtuk fel. forrás: Monetáris politika Magyarországon, MNB 2002. aggregált kereslet. A tervezett fogyasztás, beruházás, az áruk. és szolgáltatások vásárlására fordítandó. kormányzati kiadások összege, valamint az. áruk és szolgáltatások nettó exportja (az. export és az import különbsége). aggregált kínála

Monetáris politik

információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az Alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra Ez utóbbira jó esélyt lát: a restriktív monetáris politika, a nagyon kedvezőtlen külső környezet és a fiskális megszorítás miatt a korábbinál mélyebb, akár 3-4 százalék körüli GDP-visszaesés is elképzelhető A húszas évek globális gazdasági és politikai rendszerének már nem segítője, hanem gátja lett a fíx árfolyamok rendszere. A monetáris stabilitás megőrzése olyan restriktív gazdaságpolitikát igényelt, amely a gazdasági növekedés fékje lett Title: Microsoft PowerPoint - makro tav 10_2 Author: nagyb Created Date: 11/15/2017 4:41:54 P A monetáris politika szerepe a koronavírus-járvány makrogazdasági hatásainak kezelésében - ezzel a címmel tartott előadást az MKT nemrégiben újjáalakult, Cor..

A RESTRIKTÍV KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA - kodolanyi

Ez nem jelenti a jegybanki függetlenség végét. A jegybank olyan anticiklikus monetáris politikát folytat, amely nehéz időszakokban képes fűteni a gazdasági teljesítményt (laza monetáris politika), míg túlfűtött állapotban hűti a gazdaságot (restriktív monetáris politika) Gazdaságpolitika oktatási segédanyag 2013 by Edutus Főiskola - issuu. ka autonómiája (önálló kamatpolitika) és a tökéletes tőkemozgás (nyitott tőkepiac) megvalósítása egyszerre.

Mi az a monetáris polotika

A restriktív monetáris gazdaságpolitika, a pénzkínálat csökkentésével és kamatemeléssel szivattyúzhat ki pénzt a gazdaságból. A kormányzat a gazdaság mélyhûtését megszorító intézkedésekkel (adóemelés, kiadáslefaragás) támogathatja inkonzisztenciái (túlságosan restriktív monetáris politika, a nem kellően szigorú fiskális politika, a gazdasági teljesítménnyel összhangban nem lévő bérkiáramlást lehetővé tevő jövedelempolitika), a kommunikációs hibák és mindezek eredményeképpen a hitelesség nagymértékű romlása, a piacok megrendült bizalma A monetáris politika fajtái: Expanzív: a nominális pénzmennyiség, ezáltal a kereslet növelését célozza meg. Restriktív: a pénzkínálat szűkítését, ezáltal a kereslet csökkentését célozza meg. A monetáris irányítás eszközei: Mennyiségi: amikor a monetáris hatóságok nem tesznek különbséget azzal, hogy restriktív volt a monetáris politika. Ezzel szemben a tanulmány soktényezős magyarázó elméletet fejt ki s egy kauzális láncot mutat be, amelyben mélyebb és felszínibb jellegű magyarázó tényezők egymáshoz kapcsolódva írják le az ok-okozati összefüggéseket. Elemzi, hogy a hiánygazdasá

A monetáris politika kivitelezésének legfontosabb eszköze a legtöbb modern jegybank gyakorlatában az irányadó kamatláb szintjének meghatározása. Az irányadó kamatláb emelését, és ezen keresztül a pénz mennyiségszűkítését restriktív monetáris politikának nevezik. A restriktív politika átmenetileg visszafogja a. A monetáris politika 1936-ban restriktív irányba fordult. A Fed vezető-sége egyre inkább tartani kezdett az infláció veszélyétől, úgy érezték, hogy az árszínvonal stabilitását veszélyezteti az, hogy a bankok hitelezés helyett állampapírokat vásárolnak a nagy mennyiségben felhalmozott tartalékaikból A restriktív monetáris politika szintén hozzájárulhat a hiány felszámolásához, ám elsődleges szerepe az intézmé-nyi változásoknak van. A szerző ezúttal is hangsúlyozza, hogy a fogyasztói hiány felszámolásának nem csupán előnyei vannak. A hiánygazdaság megszűnése a munkaerő iránti keres Kutatás. Jegybanki Oktatások Központja / Budapest School for Central Bank Studies; Konferenciák és szemináriumok; Doktori Együttműködési Program 202 A Monetáris Tanács; A monetáris politikai eszköztár; Növekedési Hitelprogram (NHP) Mind. Pénzügyi stabilitás. Makroprudenciális politika; KKV hitelinformációs rendszer; Pénzügyi Stabilitási Tanács; Mind. Felügyelet. Felügyeleti keretrendszer; Pénzmosás ellen összhangot. Nem párosult a költségvetési politika a monetáris politika szigorával (Botos K. 1989). Miként is párosulhatott volna, amikor csak a 80-as évek végén állítottuk vissza a kétszintű bankrendszert, s csak ekkor kezdett formálódni a monetáris politikai eszköztár